Βρογχοκυψελιδικό Έκπλυμα - BAL

Το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (ΒΕΚ ή BAL) είναι μια μη επεμβατική διαγνωστική διαδικασία που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση κυτταρικών και μη κυτταρικών συστατικών του υγρού της επένδυσης του επιθηλίου από τον κυψελιδικό και βρογχικό  χώρο. Έχουν περιγραφεί δύο τύποι διαδικασίας: βρογχοσκοπική και μη βρογχοσκοπική BAL.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένα αλατούχο διάλυμα εισάγεται μέσω του βρογχοσκοπίου για να πλυθούν οι αεραγωγοί και να ληφθεί υγρό.

Το BAL συνίσταται για κάθε ασθενή (ενήλικες, παιδιά) επί παρουσίας πνευμονικών σκιάσεων μη διευκρινισθείσης αιτιολογίας στην αξονική τομογραφία, και σε ασθενείς με φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, οι οποίοι εμφανίζουν ευρήματα στην κλινική εικόνα που συνηγορούν υπέρ Διάχυτης η Επαγγελματικής Πνευμονοπάθειας.

Συνδυαζόμενα με τα ευρήματα από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση, την απεικονιστική μελέτη του θώρακος και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, η μελέτη του ΒΚΕ μπορεί να καταλήξει σε μια αξιόπιστη και ειδική διάγνωση πνευμονοπάθειας, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε πλέον παρεμβατικές μεθόδους, όπως η βιοψία ανοικτού πνεύμονα, που ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

Για την προετοιμασία ακολουθείτε τις οδηγίες του πνευμονολόγου σας.

5 εργάσιμες ημέρες

Κάλυψη ΕΟΠΠΥ – τιμή

ΕΟΠΠΥ

Η εξέταση συνταγογραφείται με ΕΟΠΥΥ με συμμετοχή του εξεταζόμενου όπως αναγράφεται στο παραπεμπτικό. Το κέντρο μας παρέχει ειδικές τιμές για ανασφάλιστους.

Σχετιζόμενες εξετάσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας

MINOAN LABS
Logo
Shopping cart