Γενική αίματος – Αιμοδιάγραμμα

Με τη Γενική Αίματος εξετάζεται αναλυτικά ο αριθμός και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του αιμοποιητικού συστήματος ήτοι:

Ερυθρά σειρά – RBC

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι τα κατεξοχήν υπεύθυνα κύτταρα για τη μεταφορά Ο2 στους ιστούς. Ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές στον αριθμό και στη μορφολογία τους απεικονιζόμενες στη Γενική Αίματος οδηγούν στη διάγνωση και περαιτέρω διερεύνηση των Αναιμιών.

Λευκή σειρά -WBC

Γίνεται ποσοτική μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων, δηλαδή των Ουδετεροφίλων, Λεμφοκυττάρων, Ηωσινοφίλων και Μονοκυττάρων.

Η ανάλυση της λευκής σειράς επιτρέπει τη διάγνωση και περαιτέρω εκτίμηση των λοιμώξεων – μικροβιακής και ιογενούς αιτιολογίας – καθώς και των φλεγμονών ή άλλων χρόνιων παθολογικών νοσημάτων.

Αιμοπετάλια -PLT

Τα αιμοπετάλια έχουν ρόλο κυρίως στη σωστή πηκτικότητα του αίματος. Διαταραχή στον αριθμό και στη μορφολογία τους οδηγούν στην διερεύνηση – διάγνωση μιας πλειάδας παθολογικών καταστάσεων.

 

Σοβαρές διαταραχές του αριθμού και της ποιότητας των αιμοποιητικών κυττάρων και στις τρεις σειρές, παραπέμπει άμεσα σε διερεύνηση πιθανού σοβαρού αιματολογικού νοσήματος.

Παράμετρος

Άνδρες

Γυναίκες

Μονάδα μέτρησης

Αιματοκρίτης Hct

42,0 – 52,0

37,0 – 47,0

%

Αιμοσφαιρίνη Hb

14,0 – 18,0

12,0 – 16,0

g/dL

Μέσος όγκος ερυθρών MCV

80,0 – 94,0

81,0 – 99,0 

fl

Αριθμός λευκών
WBC

4,0 – 10,0

4,0 – 10,0

X103 μl

Ουδετερόφιλα

42,0 – 75,0

42,0 – 75,0

%

Λεμφοκύτταρα

20,5 – 50,0

20,5 – 50,0

%

Ηωσινόφιλα

1 – 4

1 – 4

%

Αριθμός αιμοπεταλίων

130 – 400

130 – 400

X103 μl

Δειγματοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από περιφερικό φλεβικό αίμα (φλέβα στο χέρι). Δεν απαιτείται κάποια προετοιμασία του ασθενούς.

Κανένας

1 ώρα από τη λήψη του δείγματος

Κάλυψη ΕΟΠΠΥ – τιμή

ΕΟΠΠΥ

Η εξέταση συνταγογραφείται με ΕΟΠΥΥ με συμμετοχή του εξεταζόμενου όπως αναγράφεται στο παραπεμπτικό (συνήθως 15%).
Το κέντρο μας παρέχει ειδικές τιμές για ανασφάλιστους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

MINOAN LABS
Logo
Shopping cart