Επίχρισμα περιφερικού αίματος (πλακάκι)

Είναι η εξέταση στο μικροσκόπιο, μίας σταγόνας αίματος που έχει απλωθεί σε πολύ λεπτή στρώση πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα (πλακάκι) και κατόπιν έχει βαφτεί με ειδική χρωστική (χρώση). Σκοπός της εξέτασης είναι να μελετηθεί ο αριθμός και η μορφολογία (σχήμα, χρώμα, παρουσία άλλων στοιχείων) των κυττάρων του αίματος, δηλαδή των ερυθροκυττάρων, των λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων.

Το επίχρισμα περιφερικού αίματος είναι η πρώτη διερευνητική μέθοδος που ακολουθείται όταν η Γενική αίματος έχει καταδείξει ποσοτικές ή/και ποιοτικές διαταραχές των αιμοποιητικών κυττάρων.

Δειγματοληψία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας από περιφερικό φλεβικό αίμα (φλέβα στο χέρι).

Πρόσφατη μετάγγιση αίματος.

Αυθημερόν

Κάλυψη ΕΟΠΠΥ – τιμή

ΕΟΠΠΥ

Η εξέταση δε συνταγογραφείται στον ΕΟΠΥΥ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

MINOAN LABS
Logo
Shopping cart