Μοριακός έλεγχος SARS – CoV-2

Μοριακός έλεγχος SARS – CoV-2/ Influenza A/ Influenza B

HPV screening 16 τύπων

HPV genotyping ποιοτικός και ποσοτικός

Μοριακός έλεγχος HPV mRNA

Ποσοτικός έλεγχος HCV

Ποσοτικός έλεγχος HIV

Ποσοτικός έλεγχος HBV

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης ΔF508

Μοριακός έλεγχος κυστικής ίνωσης 18 παραγόντων

Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας 6 παραγόντων

Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας 12 παραγόντων

Μοριακός έλεγχος HLA-B27

Μοριακός έλεγχος κοιλιοκάκης

Μοριακός έλεγχος κολπικού επιχρίσματος

Μοριακός καρυότυπος ατόμου/ ζεύγους

Μοριακός έλεγχος α και β μεσογειακής αναιμίας

Ανίχνευση μικροελλείψεων του χρωμοσώματος Υ

Μοριακός έλεγχος για εύθραυστο Χ

MINOAN LABS
Logo
Shopping cart