ΠεριλαμβάνειG542X, W1282X, E92K, 1677delTA, K68E, 2789+5G>A, ΔF508, 1717-1G>A, 4010delTATT, F1052V, I148T, G551D, Y1032C, 3849+10kbC>T, R560T, 2183AA, S4X, N1303K

ΠεριλαμβάνειG542X, W1282X, E92K, 1677delTA, K68E, 2789+5G>A, ΔF508, 1717-1G>A, 4010delTATT, F1052V, I148T, G551D, Y1032C, 3849+10kbC>T, R560T, 2183AA, S4X, N1303K

ΠεριλαμβάνειG542X, W1282X, E92K, 1677delTA, K68E, 2789+5G>A, ΔF508, 1717-1G>A, 4010delTATT, F1052V, I148T, G551D, Y1032C, 3849+10kbC>T, R560T, 2183AA, S4X, N1303K

MINOAN LABS
Logo
Shopping cart